kdo jsme

 

Z důvodu epidemiologické situce, onemocnění Covid 19, jsou momentálně až do odvolání zrušeny veškeré zkoušky a akce souboru.

 

 


Dětský folklorní soubor Hradišťánek byl založen v roce 1955 v Uherském Hradišti, ve folklorně bohaté etnografické oblasti Slovácka. 

V současné době působí v souboru cca 200 dětí ve věku 4–17 let v 6 skupinách, kde s nimi pracuje 9 vedoucích. Během své šedesátileté historie se stal Hradišťánek nedílnou součástí kulturního života nejen ve svém rodném městě, ale i na pódiích regionálních a zahraničních festivalů. Českou republiku reprezentovali mladí tanečníci a muzikanti téměř na všech kontinentech.

Hradišťánek doprovází cimbálová muzika Slovácké ZUŠ, CM Oskoruša, cimbálová muzika Pavla Štulíra při ZUŠ v Uherském Hradišti a její mladší skupina Husličky, také při ZUŠ v Uh. Hradišti. 

1955

Dětský folklorní soubor Hradišťánek založil dnes již legendární primáš Hradišťanu pan Jaroslav V. Staněk jako odnož souboru Hradišťan. Velmi významně mu v začátcích pomáhala Dana Mollerová a p. učitelka Marie Konečná. V roce 1956 vystupuje soubor poprvé s vlastní cimbálovou muzikou, jejímž vedoucím byl cimbalista Jaroslav Čech a primášem Luboš Svatoš, tehdy jedenáctiletý.

Seznam vystoupení se rozrůstá, v roce 1958 děti natáčí film Jaro na dědině, vystupují např. v Bratislavě, Strážnici, nesčetněkrát samozřejmě na domácí scéně.

V roce 1960 má soubor dvě skupinky, muzika si odváží vítězství z ústředního kola soutěže dětských muzik v Praze.

1961–1970

Jako vedoucí jednotlivých skupinek se zapojují členové Hradišťanu – Marie Plachá, Jindra Staňková, Miloš Plachý. Přibývá vystoupení i za hranicemi, do Finska odlétá sólový pár Antonín Gajdoš a Dana Tomšejová.

1971–1980

V roce 1971 se začíná opravovat Slovácká búda, zkoušky se přesunují do tzv. „Liďáku“. Zkoušejí celkem 3 skupinky pod vedením Marie Plaché, Štěpánky Lysoňkové, Radky Staňkové a Jany Škárové. Stejně jako přibývá vystoupení, neutuchá ani zájem o členství v souboru, v roce 1974 přibývá další skupinka.

15. dubna 1973 se uskutečňuje první velká slavnostní premiéra souboru.

V roce 1975 pracuje již 5 skupin pod vedením 11 vedoucích, celovečerní pořad připravují pod názvem Dětský rok Jana Škárová a Radka Staňková.

Přišlo jaro k nám – to je název slavnostní premiéry souboru v roce 1976.

V roce 1977 se Hradišťánek několikrát účastní natáčení televizních pořadů či filmu Moravský rok. Premiéra souboru se nazývá Moravský rok.

V roce 1978 vítězí soubor v národní přehlídce s pásmem Svatba, v následujících letech pak soubor vítězí ještě s pásmy Vtákovina a Píšťalky autorky Šárky Pilátové. Premiéra má název Hradišťánek v hrách, písních a tancích. V roce 1979 vzniká pod vedením Stanislava Gabriela dětská cimbálová muzika Hradišťánku. O rok později si pak soubor připomíná 25. výročí vzniku, oslavuje jej celovečerním pořadem Hradišťánek jubilující. Účastní se také mezinárodního festivalu Radost Evropy v Bělehradě.

V letech 1979 a 1980 mají premiéry souboru název Od jara do jara Hradišťánek jubilující.

1981–1990

V roce 1981 1982 soubor uvádí slavnostní premiéry pod názvy Za naším huménkem Zlatý klíček.

V roce 1983 vzniká po účinkování na folklorním festivalu ve Strážnici dlouholetá tradice pořadu Hradišťánek uvádí své hosty – poprvé to byly soubory Kyjovánek z Kyjova a Vonička ze Zlína. Premiéra tohoto roku má název Dětský kalendář, v roce 1984 pak Týden ve Slovácké búdě.
30. výročí souboru slavíme v roce 1985 slavnostním pořadem 30 let v písních a hrách, soubor navštěvuje již na 200 dětí.

Soubor začíná spolupracovat s dětskou cimbálovou muzikou LŠU pod vedením Pavla Štulíra, jako další hosty do svého pořadu si zve Břeclavánek z Břeclavi. Výčet vystoupení či natáčení je nepřeberný, za všechny jmenujme premiérový pořad Na hradišťských lúkách – 1986, Sviť, sluníčko, sviť v roce 1987, v tomtéž roce se soubor účastní natáčení v německém Cottbusu. Tancujte, nožky moje je název premiéry v roce 1988.

V létě 1988 hostí Hradišťánek soubor Jan Pirrewit z belgického města Schoten. Děti navazují přátelství, které se utužuje na návštěvě Belgie v říjnu téhož roku, i v roce následujícím. Hostem souboru ve společném pořadu je Valášek z Brna.
Slavnostní premiéra v roce 1989 má název Ozvi se, písničko. V témže roce vítáme u nás soubor Škodováček z Plzně.

Premiéra roku 1990 má název Prostá krása, v rámci pořadu Hradišťánek uvádí své hosty, přijíždí soubor Pálavánek z Dolních Věstonic.

1991–2000

V roce 1991 se domácímu publiku představuje dánský soubor Ballerup drum band, následně děti z Hradišťánku odjíždějí do Dánska, premiéra souboru má název V Hradišti na jarmaku.

O rok později, v roce 1992, pak soubor vystupuje v Anglii ve městě Harrogate, slavnostní premiéra má název Orbis pictus, svým názvem i náplní oslavuje výročí J.A. Komenského.

Rok 1993 – děti vítá francouzské město Seintes, další skupinku pak belgická města Zoersel a Westerloo. Zdařilou premiérou je Zahrajme si s pacholaty autorky L. Košíkové. Jako host přijíždí ke společnému vystoupení soubor Špindleráček ze Špindlerova Mlýna.

Do 40 sezóny v roce 1995 vstupuje soubor se šesti skupinami a třemi muzikami. Jako svého hosta vítá soubor Mladinka z Plzně a výročí slaví nejen premiérou Hradišťánek jubilující za účasti bývalých členů, ale také akcí Roztančené město  společně s Dolinečkou, Břeclavánkem a Děckama z Kunovic. K výročí je vydána publikace autorky Jany Poláškové Hradišťánek – 40 let.

V roce 1996 letí děti na Tchaj-wan a po svém návratu se představují v pořadu Kam doletí písnička. V našem městě vítáme soubor Malí Jackové z Jablunkova, premiéra má název Už je čas na ten klas.

Jako dárek k 740. výročí města v roce 1997 Uh. Hradiště vzniká slavnostní premiéra Šárky Pilátové a Evy Žallmannové Hradišťánek svému městu. Krátce nato odlétá nejstarší skupinka dětí do Kanady, provincie Quebeck, na X. MFF pod patronací CIOFF. Vystoupit k nám přijíždí soubor Rosénka z Prahy.

V roce 1997 zasáhnou město ničivé povodně, které značně poškodí i místo našich zkoušek – Slováckou búdu. Zkoušky se přesouvají do Klubu kultury a po opravě búdy v roce 1998 soubor slaví Duhovým večerem. Děti vystupují v českém centru ve Vídni.

V roce 1999 vzniká první CD souboru a muziky pod názvem Husličky a písničky, stejný název má i slavnostní premiéra. Nejstarší skupinka v témže roce odlétá na festival v kyperském Lymassolu.

V roce 2000 soubor navštěvuje více než 250 dětí v osmi skupinách, stará se o ně 18 vedoucích. Opět jsme hosty MDFF Strážnice a festivalu Kunovské léto, také festivalu CIOFF v německém Thalle. Premiéra má název Mé milé léto. V témže roce se Hradišťánek stává občanským sdružením, jehož předsedkyní je Štěpánka Tománková.

2001–2010

Vzpomínky z dětství si v roce 2001 diváci oživili v premiérovém pořadu autorky Šárky Pilátové U stařečka na húře, jehož ztvárnil známý zpěvák a autorčin manžel Jožka Pilát.

Kromě pravidelných akcí se Hradišťánek věnuje i charitativní činnosti, pořádá koncert pro Diakonii i těžce nemocnou kamarádku Bětušku. Děti se účastní MFF v německém Thalle.

V roce 2002 vyzvala americká organizace Sounds of Hope Českou republiku k účasti na mezinárodním projektu pro děti ve věku 10–12 let. Dvojice členů souboru tak 4 roky po sobě strávila 6 týdnů v Minnesotě, kde poznávala kulturu jiných zemí.

Velmi zajímavým projektem byla ve spolupráci s tanečním oborem ZUŠ kompozice s názvem Rok na vsi autorů J. Steigerwalda a Laďky Košíkové, kterou natáčela Česká televize. Slavnostní premiéra má název Koloběh.

V roce 2003 má premiérový pořad název Voda, voděnka, je vydána stejnojmenná publikace, soubor vyjíždí na festival do Zielone Góry v Polsku.

V roce 2004 se stala novou členkou souboru indická holčička Steffy Colloco, kterou si soubor vybral v rámci projektu Adopce na dálku. Název premiéry zní Od slunéčka východu.

Rok nato, v roce 2005, přichází pozvání na 60. ročník MFF Strážnice, kde se Hradišťánku jako jedinému souboru v historii dostává cti uvést jako samostatný pořad svou premiéru Od slunéčka východu autorky Laďky Mikuláštíkové.

Velké pocty se souboru dostalo udělením Ceny města za rok 2004. Slavnostní předání se uskutečnilo 19. května 2005. Soubor byl oceněn jako jubilant, 50. výročí oslavil premiérou U Hradišťa města. U příležitosti výročí je vydán i Kalendář Hradišťánku pro rok 2006.

V roce 2006 k významnému výročí sběratele Františka Bartoše připravuje soubor pořad Naše děti, kde postavu sběratele ztvárnil herec Slováckého divadla Jiří Hejcman.

Rok 2007 je pro soubor významný tím, že se od něj odvíjí tradice účasti Hradišťánku na Vinobraní v Praze na Hradčanech. Vždy první víkend v září jsou děti ubytovány v areálu Pražského hradu a vystupují po dva dny (ve spolupráci s Klubem kultury). Slavnostní premiéra autorky Marcely Hastíkové se nese pod názvem Cosi sa ně v noci zdálo.

V roce 2008 navštěvuje skupinka Marcelky Hastíkové MFF v tureckém Izmiru, slavnostní premiéra autorky Gabky Směřičkové má název Svět dětí v obrazech.

Na jaře roku 2009 organizuje soubor první Přehlídku dětských folklorních souborů Uherskohradišťska, do krajského kola postupují hned 3 skupinky Hradišťánku. Kromě klasických a pravidelných akcí se soubor účastní 11. ročníku evropského festivalu Tradice 2009, kde se setká s 9 soubory z celé Evropy. Našimi hostiteli jsou Formánci ze Slatiňan. Premiéra souboru má název Rok má svatý krok a je bohužel poslední, pod níž je jako autorka podepsána dlouholetá vedoucí Evka Žallmannová (spolu s Lucií Křivákovou).

Hned v následujícím roce 2010  oplácíme pohostinnost souboru Formánci ze Slatiňan pozváním do pořadu Poďte všeci mezi nás, společně se soubory Kolbylka z Bratislavy, Malá vonica ze Zlína a Děcka z Buchlovic. Po vystoupení následovala beseda u cimbálu s výukou tanců. Toto velmi spontánní setkání bylo příspěvkem k 55. výročí založení souboru. Slavnostní premiéra autorky G. Směřičkové pak nesla název Pohádkový Hradišťánek. Ničivé povodně v tomto roce velmi zasáhly Čechy, proto soubor uspořádal koncert Hradišťánek pomáhá, kdy společně s farností a městským úřadem přispěl částkou téměř 180.000 Kč na jednu z povodněmi nejvíce postižených obcí Bílý Kostel nad Nisou. Zároveň byla uspořádána rodiči dětí velká sbírka školních pomůcek a potřeb. V prosinci se děti účastní společného vánočního vystoupení u souboru Kobylka v Bratislavě.

2011–2014

V roce 2011 organizuje soubor opět Přehlídku dětských souborů, účastní se festivalu v maďarském Sárváru, premiérově uvádí pořad Hodina tance. V prosinci v rámci pořadu Na Vánoce dlúhé noce uvede své hosty, soubory Holúbek z Uh. Brodu a Kyjovánek z Kyjova. Se souborem nadále spolupracují CM Hradišťánek s vedoucím Petrem Číhalem a Jakubem Tomalou, CM ZUŠ pod vedením Pavla Štulíra a CM Ohnica s vedoucím Janem Káčerem a primášem Janem Mudrákem.

V roce 2012 se loučí se souborem nejstarší skupinka premiérou Leť, ptáčku, leť, zároveň se účastní festivalu v tureckém Izniku. Dále vystupujeme např. v Luhačovicích, v rámci akce Slovácko v tradici, na Slavnostech vína v Uh. Hradišti, pravidelně spolupracujeme s Okresní knihovnou B.B. Buchlovana na společných akcích.

V roce 2013 má premiéra název Hádej, hádej hadači, společně je vydána stejnojmenná publikace s ukázkami říkadel a písní z tohoto pořadu. Nejmladší děti se účastní MFF Štěpy ve Veselí nad Moravou, Dožínek v Míkovicích či krajské přehlídky dětských souborů v Uh. Brodě. Nejstarší děti navštíví MFF v Maďarském Gyoru. V závěru roku pak podporujeme charitativní koncert Od srdce – společným vystoupením 25.12. s CM Stanislava Gabriela v kostele Sv. Františka Xaverského.

V roce 2014 vítáme ve společném pořadu hosty Voničku ze Zlína, Světlovánek z Bojkovic a Míkovjánek z Míkovic. Společná premiéra má název Hrajeme si malí, velcí. Účastníme se Kopaničárských slavností ve Starém Hrozenkově, opět Pražského vinobraní, poprvé také charitativního koncertu pro onkologicky nemocné děti ve Slováckém divadle v závěru roku. Každý měsíc také vítáme na městském úřadě krátkým vystoupením nové občánky města.

2015

Rok 2015 se nesl ve znamení 60. výročí souboru. Vydáváme CD s názvem Hradišťánek, premiérový pořad má název Báječná léta s Hradišťánkem, stejně tak i velký pořad bývalých členů souboru a následná beseda u cimbálu. Děti i vedoucí jsou pozvány k živému natáčení do pořadu U nás v TV NOE. Děti sponzorují zvířátka v ZOO Lešná a jsou pozvány na velké setkání sponzorů. Opět se účastníme MFF Tradice Evropy v Pardubicích a okolí, tentokrát jsou děti hosty souboru Sejkorky ze Slatiňan. Významnou a krásnou akcí je pořad Špalíček B. Martinů, který společně s tanečním oborem ZUŠ uskutečnila skupinka G. Směřičkové a M. Kocábové. Kromě dalších akcí se opět účastníme vánočního charitativního bazárku a koncertu ve prospěch onkologicky nemocných dětí ve Slováckém divadle.

Soubor má téměř 250 členů v 7 skupinách, v tomto roce s námi bohužel pro velkou vytíženost ukončila spolupráci CM Ohnica. Moc jim za vše děkujeme! Nadále s námi spolupracují a hrají CM Hradišťánek s primášem Petrem Ondruchem a CM Husličky a písničky při ZUŠ v Uh. Hradišti s primášem Markem Pavlicou.

2016

Rok 2016 je bohatý na vystoupení i výjezdy skupinek. Děti jedou do Strakonic na společné vystoupení s FS Prácheňáček, dále na 12. ročník MDFF do Zvolena. Vystupujeme v nově vzniklém skanzenu na Rochusu, stále „vítáme nové občánky“ města, reprízuje se Špalíček B. Martinů jak v Uherském Hradišti, tak ve Zlíně. Slavnostní premiéra souboru má název Tady rád jsem, autorkami jsou Jessica Kuželová a Lucie Křiváková. Na této premiéře se se souborem loučí dvě skupinky nejstarších dětí. Nejstarší skupinka je účastníkem MDFF v Barceloně.Samozřejmě se účastníme Slavností vína, nejen průvodem, ale i několika vystoupeními v různých pořadech. Na podzim v rámci cyklu Hradišťánek uvádí své hosty nás navštíví FS Sejkorky ze Slatiňan, se kterými strávíme krásné tři dny - jednak společným vystoupením, ale i hrátkami, soutěžemi a představením ve skanzenu na Modré. Předvánoční čas je náročný, pořádáme dva adventní koncerty ve zcela vyprodané Redutě, vystupujeme na vánočních koncertech ZUŠ, společně s J. Pospíchalem ve Starém Městě, podílíme se, již tradičně, na charitativním bazaru a koncertě ve Slováckém divadle, tentokrát ve prospěch seniorů. Samozřejmostí je účast na přehlídce Slovácko v tradici. Otevíráme novou skupinku, pro děti 4-7 leté, které nejprve zkouší v nepříliš vyhovujících podmínkách v Orlovně na Mariánském náměstí, teprve na jaře následujícího roku se podaří domluvit se s klubem kultury a děti mohou zkoušet v Redutě.

2017

V tomto roce se odehrávají pro soubor dva významné projekty. Jednak skupinka ,,Pětka" a ,,Sedmička" spolupracuje s tanečním oborem ZUŠ a Janou Trubačíkovou na projektu Broučci Otmara Máchy, v květnu probíhají dvě nádherné a zcela diváky zaplněné premiéry v klubu kultury. Skupinka ,,Čtverka" pak s Idou Kelarovou, Českou filharmonií a romskými dětmi ze Vsetína organizuje společná setkávání s výukou a nácvikem našich i romských tanců a písní v rámci projektu Dva hlasy - jeden svět, střídavě u nás a ve Vsetíně, vše je zakončeno společným galakoncertem. Ten první se koná na konci června ve Vsetíně, druhý pak u nás 9. srpna na Náměstí TGM. Do vítání občánků se zapojuje i nová skupinka ,,Trojka," vynášíme Mařenu, vystupujeme na Velikonočním jarmarku či při slavnostním odhalení kašny na Mariánském náměstí. Organizujeme další kolo soutěžní přehlídky dětských souborů, ti nejmenší ze skupinky Šestky postupují do krajského kola. Premiérový pořad souboru je věnován 760. založení města Uherské Hradiště pod názvem Hradišťské leporelo. Jeho autorkou je Laďka Mikuláštíková. Část výtěžku je věnována nemocnému Lukáškovi ze skupinky ,,Šestka." Děti se také účastní Dětské folklorní olympiády ve Starém Městě, kde v silné konkurenci 18 souborů získávají krásné 3. místo.

2018

V tomto roce se soubor účastnil čtyř festivalů, jednak to bylo již tradiční Kunovské léto - skupinka Trojka, hlavně ale i tří zahraničních. Skupinka Čtverka navštívila Mezinárodní festival DFS v Bratislavě a maďarské Makó - County-Wandering festival. Skupinka Dvojka pak hostovala na festivalu CIOF v polské Opoli. Premiéra s názvem O zvířátkoch, ftáčkoch a všelijakej žúželi autorky Gabriely Směřičkové měla velký úspěch, byla reprizována i jako samostatný pořad v rámci Slavností vína.V tomto roce jsme vystoupili po delší době i na vlčnovské Jízdě králů. Před Vánocemi bylo zajímavé rozsvěcení vánočního stromu v družební Skalici - skupinky Čtverka a hlavně samostatný pořad Malíř hudby a tance, věnovaný Jaroslavu Staňkovi, kde mimo všechny děti Hradišťánku vystoupila i spousta význačných foklorních osobností. Samozřejmě po celý rok probíhalo vítání občánků, vystoupení pro jubilanty města, charitativní akce a mnoho dalších, tradičních setkání.Poprvé jsme uskutečnili velké setkání všech dětí souboru jako zábavné odpoledne s tanci, soutěžemi, hrami, písničkou, bohaté pohoštění nám připravili maminky. Děti tak měly možnost poznat se vzájemně blíž, což v množství akcí a dětí není vždy jednoduché.

2019

V roce 2019 se s Hradišťánkem rozloučila nejstarší skupinka Gabči Směřičkové, která si pak následně v září otevřela skupinu novou, s dětmi 4 - 6 letými. Po celý rok opět soubor spolupracoval s radnicí města, jak při pravidelném Vítání občánků, tak při Setkání starosty města s jubilanty. Na jaře čekalo děti ze skupinky Čtverka vyvrcholení spolupráce s Idou Kelarovou, Českou filharmonií a romskými dětmi. Společně strávili krásných 5 dnů v Praze, kde se uskutečnily dva celovečerní koncerty v Rudolfinu, z nichž jeden živě přenášela Česká televize. Velkého úspěchu dosáhla skupinka Dvojka, která postoupila do Národního kola přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě. Tématem letošní slavnostní premiéry byl domov a rodina autorky Laďky Mikuláštíkové. Název pořadu U nás doma byl pro všechny uvědoměním si, že rodina je neocenitelným zdrojem poznávání, předávání tradic a životních zkušeností. Jednotlivé části premiérového pořadu nesly název např. Od mojí maminky, Co sem sa od tatíčka naučil, Vzpomínání na stařenku. Výchovné koncerty, předpremiéra i premiéra proběhly 6. a 7. června v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Prázdniny nejvíce potěšily děti ze skupinky Dvojka, které navštívily Portugalsko a Čtverka, ty se účastnily Mezinárodního festivalu v srbské Užici - Licidersko srce, v jehož rámci navštívily i Bosnu a Hercegovinu. V září nás pak čekala propršená účast na tradičních Slavnostech vína a naopak krásný slunečný víkend na festivalu Písní a tancem v Luhačovicích, kde se prezentovaly děti ze Šestky. V září byla slavnostně za účasti mnoha hostů na Slovácké búdě odhalena plaketa zakladatele Hradišťanu a Hradišťánku, pana Jaroslava V. Staňka, na jejímž zhotovení se finančně podíleli rodiče našich dětí. Vánoční vystoupení bylo to první pro malé ,,mrňúsky"z Pětky a jejich kamarády z Trojky a Sedmičky - na adventním dopoledni na Náměstí T. G. Masaryka. Čtverka absolvovala vánoční koncert v Jihlavě s FS Dřeváček, Trojka v Luhačovicích a závěr roku patřil Charitativnímu koncertu ve Slováckém divadle na podporu paliativní a hospicové péče, kde vystoupily děti ze Čtverky a Šestky. Velkou pomocí pro nás byly po celý rok cimbálové muziky. Stálicemi jsou CM ZUŠ pod vedením Pavla Štulíra - CM Pavla Štulíra a CM Husličky, dále CM Oskoruša a nově s námi hraje CM při ZUŠ Slovácko.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím